Till er tjänst

Kolvkam Sweden är ett företag i nordöstra Småland som monterar justerbara kolvkammar på jakt- och sportskyttevapen åt jägare och skyttar, men är kanske främst en ren underleverantör åt Sveriges ledande jaktbutiker. Kolvkam Sweden är fabriksleverantör till några av de största och mest kända vapenfabrikerna på marknaden tex. Merkel, Blaser Jagdwaffen, Sako OY, Steel Action, Mauser Jagdwaffen med flera. Kolvkam Sweden är ett stabilt och välrenommerat företag som med sitt varumärke inger förtroende och styrka genom de mycket stora och seriösa kunderna vi idag har. Kolvkam Sweden har med nuvarande ägarskap funnits på den Svenska marknaden i ca. 20år. Kolvkam Sweden är ett registrerat varumärke.

Vi är ett seriöst företag som uppfyller de senaste kraven från Polisen på både inlåsning av vapen samt larmklassning. Vi har F-skattebevis. Vi har anställd personal med långa och omfattande kunskaper inom ämnet vapen/skytte. Vi har i bolaget mycket stor kompetens inom mekanisk bearbetning, samt konstruktion i CAD/CAM utrustning. Detta är en följd av vår mycket moderna maskinpark. Vi har idag bla. en 7-axlig Okuma LT10 My svarv med dubbla chuckar, dubbla revolvrar och med drivna verktyg på samtliga verktygsplatser, vilket innebär att vi kan bearbeta en detalj fullt färdig oavsett om det gäller fräsning, svarvning eller borrning allt i samma maskin, och i samma uppspänning! Detaljer tillverkade i CNC maskiner ger helt enkelt identiska komponenter. Vår årliga produktion ligger på ca. 5000 enheter med nuvarande personalstyrka.

Som vi tidigare nämnt så har vi en mycket modern maskinpark och som en följd av detta kan vi tillverka samtliga ingående komponenter i vår slutprodukt. Detta ger oss möjlighet till snabba förbättringar, samt att vi blir mycket trygga i vår konstruktion. Vi har medvetet valt att enbart arbeta med tekniskt sett lite dyrare material såsom rostfritt stål, samt aluminiumlegeringar för att undvika korrosion etc. Vad det gäller syntetkolvar och den fyllmassa vi använder så kan vi säga att den tagits fram och reviderats något under åren, idag är det en ingående komponent som vi tycker vi känner mycket väl. Både våra kolvkamstyper, och ingående komponenter har vi i initialskedet fått lämna ifrån oss till utvecklingsavdelningen hos en av våra största kunder. När vi ifrågasatt detta har vi fått svaret att ”de skall klara våra hållfasthetsprover”, nu när vi väl klarat detta känner vi oss återigen mycket trygga i vår konstruktion.

Roberth Landers
Tel. +46(0)70-716 20 97
info@kolvkam.s