Kostnad

Vi har väldigt få produkter, och våra produkter säljs egentligen enbart genom våra ÅF, men vi vill passa på att här redovisa för dessa priser. 
Observera att dessa priser enbart är av oss rekommenderade priser, varje handlare är fri i sin prissättning.

DOCK kan ni vara så vänlig att förvissa er om att det är just en kvalitetskolvkam från Kolvkam Sweden ni beställer och inte något plagiat av någon ”källarsmed” som tyvärr dyker upp lite över allt och som med skrämmande metoder försöker efterapa både vår hemsida och utförandet av modeller företagsnamn, marknadsföring etc. etc.

Vi har två modeller av kolvkammar en av dem kallar vi ”Sniper-Varmint” det är den kolvkam som vi monterar allra mest, det är dem modell som monteras på repetervapen eller kolvar där man av någon anledning önskar en kort kolvkam.
Nästa modell av kolvkam kallar vi ”Bockbuchs” och är den modell av kolvkam som vi monterar på hagelvapen/brytvapen i allmänhet, eller där man av någon anledning önskar en lång kolvkam.

Priset nedan gäller hos någon av våra ÅF, i priset inkluderas allt från bokning av tid, emballering, försäkring, samt transporter i bägge riktningar.

Montering av justerbar kolvkam på vapen oavsett om det gäller trä/syntetmaterial, vår modell
”Sniper-Varmint” eller ”Bockbuchs” = 3.500kr

Den enda modell som skiljer sig i pris är sk. ”Avancerade kolvar” Exempel på kolvar:
Blasers R8 Success kolvar (både syntet och trä) Mc. Millan, Sako 85 Carbon, Christensens Arms etc. etc..
Där är prisbilden = 4.000kr

Om man av någon anledning inte vill/kan gå via ÅF så kan man själv skicka in sin kolv till oss, men vi är mycket noga med att poängtera att vi inte konkurrerar med våra ÅF!
Priset då är då det samma som om man går via ngn ÅF.

Roberth Landers
Tel. +46(0)70 716 20 97
info@kolvkam.se